Usługi

Usługi instalacyjne

PPU „WOD-KAN” Sp. z o.o. oferuje swoje usługi w zakresie instalatorstwa wodno-kanalizacyjnego i szeroko pojęty zakres usług hydraulicznych.

Działania Przedsiębiorstwa są ukierunkowane na ustawiczne zwiększanie zakresu usług i podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Podstawowe zlecenia obsługiwane w dotychczasowej historii usługowej są ściśle związane z charakterem naszej działalności, czyli:

  • Wykonywanie nowych sieci wodnych.
  • Wykonywanie nowych sieci kanalizacyjnych.
  • Wykonywanie nowych „deszczówki”.
  • Wykonywanie/modernizowanie układów przeciwpożarowych.
  • Wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
  • Modernizacje instalacji hydraulicznych wewnętrznych w budynkach.
  • Pomiary ciśnień, kontrola sprawności układów hydraulicznych.