Przetargi

1. Przetarg nieograniczony postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania specjalistycznego, oprogramowania bazy danych, opracowanie stron www, dostosowanie do dyrektywy WCGA 2.0, opieka serwisowa oprogramowania oraz niezbędne szkolenia

2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. dostawa, instalacja i uruchomienie niezbędnej infrastruktury pomiarowej, w tym w szczególności urządzeń rejestrujących przepływy wody oraz modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu i przekazywania danych

3. Zapytanie ofertowe: Dostawa, instalacja i uruchomienie niezbędnego nowego sprzętu informatycznego wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym na potrzeby eksploatacji oprogramowania specjalistycznego, oprogramowania bazy danych, niezbędnej infrastruktury pomiarowej, w tym w szczególności urządzeń rejestrujących przepływy wody oraz modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu i przekazywania danych w ramach i na rzecz realizacji projektu „Utworzenie platformy e-usług dla klientów PPU WOD-KAN sp. z o. o. Złoty Stok.