O nas

Dane rejestrowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "WOD-KAN" Sp. z o.o.

Adres rejestrowy siedziby spółki: ul. Wiejska 2;  57-250 Złoty Stok
Województwo: Dolnośląskie
Powiat: Ząbkowicki
Sąd Rejonowy Gospodarczy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział  Gospodarczy
KRS - 0000199697
Kapitał zakładowy: 50.000 zł wpłacony w całości
NIP: 887-00-07-384 
REGON: 890211259
Data rozpoczęcia działalności: 04.08.1993 rok 
PKD: 36 00 Z 
Telefon: (074) 8 175 071 
Fax: (074) 8 175 071
e-mail: biuro@ppuwodkan.pl