Wymiana wodomierzy

Czytaj więcej

PPU Wod-Kan

Czytaj więcej

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WOD-KAN” Sp. z o.o.

19.10.2020
Nie będzie wody

PPU „WOD-KAN" Sp. z 0.0. w Złotym Stoku 99 informuje mieszkańców Złotego Stoku, że w dniu 20.10.2020 r. (wtorek) w związku z pracami na sieci wodociągowej będą zakłócenia w dostawie wody dla ulic: górna część ul. Leśnej powyżej budynku nr 15, Sienkiewicza, Górniczej - (górna część miasta). Pozostałe ulice będą zasilane bez zakłóceń.

Czytaj więcej
06.10.2020
Informacja

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Złotym Stoku uruchomiło dla swoich klientów Portal Elektronicznej Obsługi Mieszkańców (Qweb).

Czytaj więcej
01.07.2020
Wymiana wodomierzy głównych w dniach od 06.07.2020r. do 28.11.2020 r
Wymiana wodomierzy głównych w dniach od 06.07.2020r. do 28.11.2020 r

Czytaj więcej
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
Logo Rzeczpospolita Polska
Logo Dolny Śląsk
Logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WOD-KAN” Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:„Utworzenie platformy e-usług dla klientów PPU WOD-KAN sp. z o. o. Złoty Stok” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (Nr naboru: RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17) o wartość w kwocie 712.531,62 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowane 578.998,80 zł oraz wydatki niekwalifikowane (wartość VAT) 133.532,82 zł. Kwota dofinansowania w postaci 85% wydatków kwalifikowanych wynosi 492.148,98 zł.