PPU Wod-Kan

Czytaj więcej

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WOD-KAN” Sp. z o.o.

31.03.2021
Przerwa w dostawie wody w godzinach od 7 do 14

PPU „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Złotym Stoku informuje  mieszkańców, że w związku z przebudową ul. Sudeckiej i Pl. T. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku  na czas trwania prac mogą występować przerwy w dostawie wod

Czytaj więcej
17.03.2021
Przerwa w dostawie wody 17-19 marca 2021

PPU „WOD-KAN" Sp. z o. o. w Złotym Stoku informuje mieszkańców, że w dniach 17.03.2021 r. do 19.03.2021 r. w związku z przebudową ul. Sudeckiej i Pl. T. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku wystąpią przerwy w dostawie wody na ulicach: Wąskiej, Sudeckiej i Spacerowej.

Czytaj więcej
15.12.2020
KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 24.12.2020 tj. w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia  PPU „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Złotym Stoku będzie zamknięte.

Czytaj więcej
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
Logo Rzeczpospolita Polska
Logo Dolny Śląsk
Logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WOD-KAN” Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:„Utworzenie platformy e-usług dla klientów PPU WOD-KAN sp. z o. o. Złoty Stok” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (Nr naboru: RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17) o wartość w kwocie 712.531,62 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowane 578.998,80 zł oraz wydatki niekwalifikowane (wartość VAT) 133.532,82 zł. Kwota dofinansowania w postaci 85% wydatków kwalifikowanych wynosi 492.148,98 zł.