PPU Wod-Kan

Czytaj więcej

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WOD-KAN” Sp. z o.o.

11.06.2021
Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Gł wny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Czytaj więcej
11.06.2021
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Konserwator sieci wod-kan, Operator koparko-ładowarki

Czytaj więcej
18.05.2021
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Złoty Stok, Płonica, Błotnica, Mąkolno, Laski 14.05.2021 r

Czytaj więcej
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
Logo Rzeczpospolita Polska
Logo Dolny Śląsk
Logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WOD-KAN” Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:„Utworzenie platformy e-usług dla klientów PPU WOD-KAN sp. z o. o. Złoty Stok” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (Nr naboru: RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17) o wartość w kwocie 712.531,62 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowane 578.998,80 zł oraz wydatki niekwalifikowane (wartość VAT) 133.532,82 zł. Kwota dofinansowania w postaci 85% wydatków kwalifikowanych wynosi 492.148,98 zł.