Władze

Zgromadzenie Wspólników:

  • Informacje dostępne w Spółce

Rada Nadzorcza:

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej: mgr Zbigniew Gaweł

Członkowie Rady Nadzorczej:

  • mgr inż. Zbigniew Rak
  • Roman Berezowski

Zarząd Spółki:

  • Prezes mgr inż. Michał Osiecki