Władze

Zgromadzenie Wspólników:

  • Informacje dostępne w Spółce

Rada Nadzorcza:

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej: mgr Zbigniew Gaweł

Członkowie Rady Nadzorczej:

  • Roman Berezowski
  • mgr inż. Bartłomiej Zawadzki

Zarząd Spółki:

  • Prezes mgr inż. Michał Osiecki