Zmiana cen zaopatrzenia w wodę i odprwadzania ścieków od dnia 15.07.2023 r.
P.P.U. „WOD-KAN” sp. z o.o. informuje że, w związku obowiązującą taryfą na „Zbiorowe zapotrzebowanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” z dnia 15.07.2022 r., następuje zmiana cen.
Wysokość cen za 1 m³ zaopatrzenia wodę od 15.07.2023 r. będzie wynosiło:

1. Złoty Stok, Błotnica, Płonica – 6,53 zł/brutto
2. Mąkolno i Laski – 5,91 zł/brutto
Wysokość ceny za 1m³ odprowadzonych ścieków od 15.07.2023 r. będzie wynosiło 7,38 zł/brutto.
Opłaty abonamentowe pozostają bez zmian.

W związku ze zmianą cen w miesiącu lipcu 2023 roku będą wystawiane dwie faktury:
1. 15.07.2023 r.- rozliczenie z odczytów wodomierzy odczytane przez pracowników spółki.
2. 31.07.2023 r. – rozliczenie z ustalonych ryczałtów.

Odbiorcy posiadający wodomierze radiowe rozliczani będą według odczytów 15.07 i 31.07. Dwie faktury będą dostarczone w tym samym czasie z tym samym terminem płatności 14.08.2023 r.