Wymiana wodomierzy głównych w dniach od 06.07.2020r. do 28.11.2020 r
Wymiana wodomierzy głównych w dniach od 06.07.2020r. do 28.11.2020 r

Szanowni mieszkańcy Gminy Złoty Stok

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przystąpieniem PPU Wod-Kan do realizacji projektu pn.: „Utworzenie platformy e-usług dla klientów PPU Wod-Kan w Złotym Stoku” w dniach od 06.07.2020r. do 28.11.2020 r. będą prowadzone prace związane z wymianą wodomierzy głównych w następujących miejscowościach: Złoty Stok, Płonica, Błotnica, Laski oraz Mąkolno. Wykonawcą prac będzie firma
NETPROCES Sp. z o.o. z Gdańska. Przedstawiciele firmy przed przystąpieniem do prac, legitymować się będą stosownym upoważnieniem wydanym przez prezesa PPU Wod-Kan. Prace instalacyjne prowadzone będą w godzinach od 8.00 do 19.00.

Istnieje również możliwość wymiany wodomierzy lokatorskich (wewnętrznych), po wcześniejszym uzgodnieniu z biurem PPU Wod-Kan.

W związku z powyższym, prosimy o udostępnienie pomieszczeń oraz dostępu do wodomierzy. Prosimy również, aby podczas wykonywanych prac był obecny właściciel/użytkownik danej posesji lub osoba przez niego upoważniona w celu podpisania protokołu zamontowania urządzenia.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

- z monterem firmy NETPROCES Sp. z o.o. – tel. 661 960 944

- z Sołtysem Państwa miejscowości

- z biurem PPU Wod-Kan - tel. 74 8175 071

Za ewentualne utrudnienia z góry przepraszamy.