OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Konserwator sieci wod-kan, Operator koparko-ładowarki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Złotym Stoku, ul. Wiejskiej 2 poszukuje osoby na stanowisko:

Konserwator sieci wod-kan, Operator koparko-ładowarki

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. zawodowe – mile widziane kierunkowe,
 • dyspozycyjność – praca w przedsiębiorstwie wodociągowym wiąże się z możliwością wezwania poza godzinami pracy w sytuacji awarii na sieci wod-kan
 • prawo jazdy kat B (dodatkowym atutem będzie B + E)
 • uprawnienia do pracy na koparko – ładowarce,
 • umiejętność współpracy z zespołem,
 • samodzielność       podczas       wykonywania       powierzanych       prac,       sumienność, odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • wysoka kultura osobista,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętności w zakresie wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • obsługa urządzeń do zgrzewania rur PE,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku mile widziane.

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • praca w brygadzie remontowo – inwestycyjnej,
 • praca w trybie zmianowym na oczyszczalni ścieków (możliwość odstąpienia od systemu zmianowego po okresie próbnym),
 • dbałość o stan sanitarny obiektów,
 • montaż sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • udział w pracach awaryjnych na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • wykonywanie prac porządkowych i remontowych na sieci wod-kan oraz obiektach towarzyszących: ujęcia wody, zbiorniki wody, oczyszczalnie ścieków,
 • nadzór i dbałość o powierzony sprzęt,
 • reprezentowanie i dbanie o pozytywny wizerunek firmy,
 • zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług.

Informacje o warunkach pracy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny),
 • zatrudnienie w stabilnej firmie o wieloletniej tradycji – spółka komunalna,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

 • CV w tym nr telefonu lub podanie o pracę z wyszczególnieniem posiadanego wykształcenia, dotychczasowego zatrudnienia, posiadanych umiejętności mogących mieć zastosowanie w pracy na danym stanowisku.
 • zgoda na przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 1).

Warunki naboru, termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty   aplikacyjne   prosimy   składać   wyłącznie    w wersji papierowej w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

„Nabór kandydatów na stanowisko – „ Konserwator sieci wod-kan, Operator koparko- ładowarki”

w siedzibie Spółki, tj. Złoty Stok, ul. Wiejska 2, do 28.06.2021 r. do godz. 1300.

Spółka zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie ustalonym bezpośrednio z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanego Załącznika nr 1

Załączniki1 plik(i)
 • Ogłoszenie o naborze do pracy - Konserwator sieci +klauzula Pobierz plik