INFORMACJA – PLANOWANA WYMIANA WODOMIERZY

PPU WOD-KAN Sp. z o.o. Złoty Stok informuje, że w dniu 10.10.2020 w godz. od 08.00 do 18.00, we wsi

Mąkolno nr od 1 do 10, Płonica nr 3, planowana jest wymiana wodomierzy, w związku z tym mogą wystąpić niedobory lub przerwa w dostawie wody na terenie prowadzonych prac.