Informacja

Dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkańcy mają dostęp do wszystkich interesujących ich informacji bez wychodzenia z domu.

Portal Qweb daje użytkownikom możliwość:

  • wglądu do stanu zużycia wody,
  • wglądu do listy odczytów wygenerowanych przez system zdalnego odczytu wodomierzy,
  • samodzielnego wprowadzania stanu licznika przez mieszkańca.
  •  internetową rejestrację zgłoszeń - jeżeli pojawią się jakieś nieprawidłowości
    w dostarczaniu usług (np. dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) wystarczy wysłać do Przedsiębiorstwa odpowiednio wypełniony formularz
  • samodzielnego wygenerowania e-faktury,
  • wglądu do historii płatności i stanu swojego konta.

W razie konieczności system również wysyła na konto pocztowe użytkownika informacje o stanie zadłużenia, wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe.

Platforma e-usług informuje o wystawieniu elektronicznej faktury sms-em lub mailem. Dodatkowo zarejestrowani mieszkańcy mogą być powiadamiani drogą sms-ową
o wszystkich ważnych informacjach wychodzących z przedsiębiorstwa np. awarie lub planowane przerwy w dostawie wody.

Aby zarejestrować się w naszym systemie wystarczy wejść na stronę www.ppuwodkan.pl i przejść do zakładki E-bok

System w bardzo prosty i intuicyjny sposób przeprowadzi Państwa przez proces rejestracji.

Liczymy, że wdrożone przez nas rozwiązania realnie wpłyną na jakość i szybkość załatwiania spraw w naszym przedsiębiorstwie.