Przetarg nieograniczony
na wykonanie zamówienia publicznego pn.
dostawa, instalacja i uruchomienie niezbędnej infrastruktury pomiarowej, w tym w szczególności urządzeń rejestrujących przepływy wody oraz modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu i przekazywania danych.

SIWZ – infrastruktura systemu odczytu i pomiaru
SIWZ – Zalacznik nr 1 – specyfikacja funkcjonalna
SIWZ – zalacznik nr 2 – oswiadczenie dot przeslanek wykluczenia
SIWZ – zalacznik nr 3 – oswiadczenia dot spelnienia warunkow udziału
SIWZ – zalacznik nr 4 – oswiadczenie ws grupy kapitalowej
SIWZ – zalacznik nr 5 – Formularz ofertowy
SIWZ – zalacznik nr 6 – szablon umowy system odczytu i pomiaru
SIWZ – zalacznik nr 7 – oswiadczenie Wykonawcy o braku powiazan osobowych lub kapitałowych
Ogłoszenie nr 599174-N-2019 z dnia 2019-09-18 r. System Pomiarowy

Zbiorcze zestawienie ofert do przetargu pn: „Dostawa, instalacja i uruchomienie niezbędnej infrastruktury pomiarowej, w tym w szczególności urządzeń rejestrujących przepływy wody oraz modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu i przekazywania danych”.


Zbiorcze zestawienie ofert dla postępowania P-RPO 1 2019 z dnia 04-10-2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty P-RPO _1_2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty P-RPO _1_2019

Close Menu