Ogłoszenie o zakupie wody
PPU „WOD-KAN” Sp. z o. o. informuje mieszkańców miasta Złoty Stok, że z powodu braku opadów deszczu na ujęciach zlokalizowanych na górze Jawornik w Złotym Stoku od dnia 28.07.2023 zmuszeni jesteśmy rozpocząć zakup wody z Kamieńca Ząbkowickiego.
Jakość wody będzie na bieżąco monitorowana i badana.
W związku z panującą suszą i brakiem opadów atmosferycznych zwracamy się do mieszkańców o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą dostarczaną z sieci wodociągowej i wykorzystanie jej tylko do celów socjalno-bytowych.