OGŁOSZENIE O POBIERANIU WODY Z KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO
PPU „WOD-KAN” Sp. z o. o. informuje mieszkańców miasta Złoty Stok, że z powodu braku opadów deszczu na ujęciach zlokalizowanych na górze Jawornik, w Złotym Stoku rozpoczęto zakup wody z Kamieńca Ząbkowickiego. Jakość wody jest na bieżąco monitorowana i badana. W związku z panującą suszą i brakiem opadów atmosferycznych zwracamy się do mieszkańców o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą dostarczaną z sieci wodociągowej i wykorzystanie jej tylko do celów socjalno-bytowych. Tel. informacyjny PPU „WOD-KAN” Sp. z o.o. (74) 81 75 071