INFORMACJA – PLANOWANE PRACE KONTROLNO POMIAROWE

PPU WOD-KAN Sp. z o.o. Złoty Stok informuje, że w dniach 15.05.2020 do 25.05.2020 na terenie Lasek planowane są prace kontrolno-pomiarowe oraz nakierowane na ujawnienie niekontrolowanych wycieków wody i nielegalnego poboru wody.