INFORMACJA – PLANOWANE INWESTYCJE

PPU WOD-KAN Sp. z o.o. Złoty Stok informuje, że zgodnie z projektem pn.: „Utworzenie platformy e-usług dla klientów PPU Wod-Kan w Złotym Stoku” w najbliższych miesiącach planuje uruchomić dla swoich klientów Portal Elektronicznej Obsługi Mieszkańców (Qweb). Dzięki tej inwestycji mieszkańcy bez wychodzenia z domu będą mieli dostęp do: stanu zużycia wody, listy odczytów wygenerowanych przez system zdalnego odczytu wodomierzy, samodzielnego wprowadzania stanu licznika, internetowej rejestracji zgłoszeń - jeżeli pojawią się jakieś nieprawidłowości, w dostarczaniu usług (np. dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) wystarczy wysłać do Przedsiębiorstwa odpowiednio wypełniony formularz, samodzielnego wygenerowania e-faktury, możliwości otrzymywania faktur drogą mailową, wglądu w historie płatności i stan swojego konta.