INFORMACJA – PLANOWANE INWESTYCJE

PPU WOD-KAN Sp. z o.o. Złoty Stok informuje, że od dnia 23.04.2019 roku będzie realizowana inwestycja polegająca na remoncie ulicy Św. Jadwigi. Inwestycja dotyczy  wymiany i budowy sieci deszczowej oraz sieci wodociągowej będącej jednym z elementów zadania zleconego przez Gminę Złoty Stok Zamawiającemu pn. „Przebudowa ulicy Św. Jadwigi w Złotym Stoku w km. 0+000 – 0+258 (intensywne opady atmosferyczne, maj 2018 r.)" (przetarg nieograniczony ogłoszony przez Gminę Złoty Stok pod nr RL.271.3.2019).

PPU „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Złotym Stoku informuje, że przygotowała sieć wodociągową w taki sposób, żeby wyłączenia wody były krótkotrwałe i dotyczyły tylko ulicy Św. Jadwigi.