Dofinansowanie dla WOD-KAN na E-usługi
Dofinansowanie dla WOD-KAN na E-usługi

Dofinansowanie projektu spółka uzyskała ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (Nr naboru: RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17).
 Wartość projektu wynosi 712.531,62 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowane 578.998,80 zł oraz wydatki niekwalifikowane (wartość VAT) 133.532,82 zł. Kwota dofinansowania w postaci 85% wydatków kwalifikowanych wynosi 492.148,98 zł.
W ramach ogłoszonych przez spółkę przetargów wyłoniono wykonawcę projektu: Firma Netproces Sp. z o.o. z Gdańska.
W dniu 14 listopada 2019 roku w siedzibie spółki Prezes Zarządu PPU „WOD-KAN” Sp. z o.o. Dawid Knych oraz Dyrektor ds. handlowych Netproces Sp. z o.o. Paweł Żołendowski podpisali umowy na realizację projektu.

Głównym celem projektu jest stworzenie internetowej platformy e-usług, pozwalającej realizować obowiązki Spółki względem mieszkańców Gminy Złoty Stok w formie e-usług dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców.
W ramach projektu między innymi zostanie utworzona nowa strona internetowa przedsiębiorstwa wraz z EBOK-iem, w przedsiębiorstwie zostanie wymieniony cały  sprzęt komputerowy wraz z nowym oprogramowaniem, zakupione zostaną serwery oraz, co dla klientów przedsiębiorstwa najważniejsze, zostaną wymienione wszystkie wodomierze główne u odbiorców wody na wodomierze wyposażone w nakładki radiowe do zdalnego odczytu zużycia wody. Pracownicy spółki, dokonując przejazdu autem firmowym, będą dokonywali odczytu wodomierzy drogą radiową, bez konieczności wchodzenia na posesję. Zapewni to naszym klientom rzetelną obsługę.

Platforma EBOK będzie pozwalała naszym klientom na zakładanie indywidualnych internetowych kont. Przez takie konto internetowe nasi klienci będą mogli przeglądać faktury, analizować rozliczenia opłat, dokonywać płatności internetowych. Będą mogli również otrzymywać faktury elektroniczne, składać elektronicznie wnioski oraz zgłaszać reklamacje.
Wymiana wodomierzy głównych będzie realizowana przez upoważnionego pracownika firmy Netproces do października 2020 roku. Do tego czasu firma powinna przeprowadzić wymianę wszystkich wodomierzy głównych. W tym okresie prosimy o udostępnianie dostępu do pomieszczeń, w których zamontowane są wodomierze.
Po zakończeniu projektu nasi klienci posiadający wodomierze lokalowe (w mieszkaniach) będą mogli odpłatnie zlecać wymianę posiadanych wodomierzy na nowoczesne z odczytem radiowym. Ci klienci będą wówczas również mogli skorzystać w pełni z możliwości nowego systemu E-usług.
Realizacja tego projektu to znaczny skok technologiczny w obsłudze naszych klientów. Ogromny wydatek jaki się z tym wiąże pokryty jest w 85% z funduszy Unii Europejskiej. Wszystko to robimy z myślą o naszych klientach.


Prezes Zarządu PPU  „WOD-KAN” Sp. z o.o.
Dawid Knych