Przetarg nieograniczony
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania specjalistycznego, oprogramowania bazy danych, opracowanie stron www, dostosowanie do dyrektywy WCGA 2.0, opieka serwisowa oprogramowania oraz niezbędne szkolenia

SIWZ – EBOK-strona www-Oprogramowanie oraz szkolenie
SIWZ – zalacznik nr 1 – specyfikacja funkcjonalna
SIWZ – zalacznik nr 2 – oswiadczenie dot przeslanek wykluczenia
SIWZ – zalacznik nr 3 – oswiadczenia dot spelnienia warunkow udziału
SIWZ – zalacznik nr 4 – oswiadczenie ws grupy kapitalowej
SIWZ – zalacznik nr 5 – Formularz ofertowy
SIWZ – zalacznik nr 6 – szablon umowy
SIWZzalacznik nr 6 – szablon umowy Oprogramowanie i szkolenie
SIWZ – zalacznik nr 7 – oswiadczenie Wykonawcy o braku powiazan osobowych i kapitałowych
Ogłoszenie nr 599367-N-2019 z dnia 2019-09-18 r. Oprogramowanie strony Ebok specjalistyczne i szkolenie

Zbiorcze zestawienie ofert do przetargu pn: „Dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania specjalistycznego, oprogramowania bazy danych, opracowanie stron www, dostosowanie do dyrektywy WCGA 2.0, opieka serwisowa oprogramowania oraz niezbędne szkolenia”.


Zbiorcze zestawienie ofert dla postępowania P-RPO 2 2019 z dnia 04-10-2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty P-RPO _2_2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty P-RPO _2_2019

Close Menu